Консалтинг у сфері податкового обліку

Державний апарат та соціальні програми здійснюються і функціонують за рахунок податків і зборів, які, як правило, дуже сильно обтяжують розвиток будь-якого бізнесу. При цьому податкове законодавство в нашій країні досить складне і регулярно піддається істотним змінам.

Податковий консалтинг - це надання платникам податків консультаційних, інформаційних та представницьких послуг по сплаті та підрахунку податків.

Методи податкового консалтингу ґрунтуються на великій кількості прогалин у чинному законодавстві, яке містить суперечливі вимоги. Використовуючи їх правильно, можливо істотно знизити розмір податків і зборів або зробити повернення раніше сплаченого надлишку.

Податковий консалтинг - ефективний інструмент для вирішення питань, що виникають при обчисленні та сплаті податків юридичними та фізичними особами, результатом якого є:

  • оптимізація розмірів податкових виплат відповідно до чинного податкового законодавства;
  • зниження ризиків наслідків неправильного обчислення і сплати податків.

Ефективний консалтинг передбачає наступні розділи консультування:

Організація та ведення податкового обліку

Процес закладення надійного фундаменту в захисті підприємства перед фіскальними та контролюючими органами.
Детальніше

Складання та подання податкової звітності

Процес обробки облікової інформації в податковому обліку з метою повної та своєчасної підготовки та передачі податкової звітності контролюючим органам, відповідно до нормативних вимог законодавства.
Детальніше

Податкове планування

Цілеспрямована діяльність підприємства, орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого законодавства з метою досягнення найвищого фінансового результату шляхом законної оптимізації господарської діяльності підприємства з точки зору її податкових наслідків.
Детальніше