Бізнес-планування

Довгострокове, короткострокове планування (бізнес-планування) є одним із найголовніших механізмів та інструментів управління підприємством, яке зумовлює і прогнозує його ефективність в майбутньому. Створення бізнес плану дозволить керуючій команді більш ефективно користуватися засобами та активами підприємства і використовувати планування для грамотного управління.

Максимально швидка та адекватна реакція на зміни ринку та внутрішньої інфраструктури дозволить збільшити конкурентоспроможність підприємства та вивести його в лідери в гострій боротьбі за споживачів.

Планування на підприємстві - це спосіб моделювання розвитку підприємства, показників середовища його діяльності: виробництва і поставки продукції, споживання та використання ресурсів, ринку продукції і цін, витрат і результатів, грошових потоків та ефективності функціонування.

Результат планування - оформлений та затверджений керівництвом підприємства план.

План - це розроблений на певний період процес реалізації заходу (виду діяльності, технології, розвитку підприємства), що включає його цілі, зміст та показники.

Планування на підприємстві підпорядковане цільовим установкам (орієнтирам), які поряд з кінцевою метою максимального отримання прибутку включають і інші, наприклад:

 • збільшення обсягу та поліпшення структури продажів;
 • підвищення ефективності своєї продукції, її номенклатури та асортименту;
 • підвищення технічного рівня виробничих фондів і технологічних процесів;
 • зниження негативного впливу підприємства на навколишнє середовище і ліквідація його наслідків;
 • поліпшення структури капіталу;
 • поліпшення оплати праці та підвищення його ефективності;
 • підвищення ефективності використання природних і матеріальних ресурсів і т.д.

Таким чином, сутність планування полягає в обґрунтуванні майбутніх економічних цілей розвитку і форм господарської діяльності; виборі найкращих способів їх здійснення на основі найбільш повного виявлення необхідних ринку видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг і встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення очікуваних у майбутньому якісних і кількісних результатів.

У переважній більшості випадків, так уже склалося в нашій країні, бізнес-план починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Основні цілі, для яких складається бізнес-план - обґрунтування необхідності залучення додаткових інвестицій або позикових коштів, демонстрація наявних у фірми можливостей і привертання уваги з боку інвесторів і банку, переконання їх у достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту та високому рівні менеджменту підприємства.

При цьому кожен інвестор та/або власник бізнесу хоче оцінити вигідність інвестування в пропонований бізнес і оцінити співвідношення можливої віддачі від бізнесу та ризикованості вкладень, а найкращий спосіб для цього - вивчити і проаналізувати бізнес-план підприємства.

Бізнес-план дає інвестору та/або власнику бізнесу відповідь на питання, чи варто вкладати кошти в даний бізнес і за яких умов він буде найбільш ефективний при допустимому ступені ризику.

Якщо у підприємства відсутній бізнес-план, це говорить про низький професійний рівень управління підприємства. Крім цього слід відзначити той факт, що найчастіше підприємства працюють із бізнес-планом, відірваним від реальності.

Таким чином, склавши бізнес-план, підприємство стає більш ефективним і керованим, що дозволяє з більш високою точністю прогнозувати ситуацію в майбутньому.

Бізнес планування є необхідним заходом, який проводять при створенні нового напрямку діяльності, нової компанії, а також при визначенні первісної стратегії або при необхідності внесення коригувань у діяльність підприємства. Розробка бізнес планування - це відповідальний процес, який вимагає багатопрофільного аналізу не тільки виробничої, а й економічної діяльності.

До найважливіших функцій внутрішньофірмового планування відносяться:

 • план як економічний прогноз;
 • план як основа контролю діяльності;
 • план як засіб управління компанією;
 • план як основа вироблення стратегії і цілей компанії.