Забезпечення безпеки інформаційних систем

Забезпечення безпеки інформаційних систем являє собою ряд заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованих і ненавмисних впливів на захищену інформацію, а також її витоку. А враховуючи тотальну комп'ютеризацію нашого життя, саме захист комп'ютерної інформації повинен вирішуватись на професійному рівні.

Забезпечення безпеки інформаційних систем повинно бути в пріоритеті під час розвитку бізнесу. Сьогодні більшість підприємств прагнуть забезпечити її цілісність та конфіденційність. Недостатній захист інформації може завдати підприємству економічний і іміджевий збиток. Цим і визначаються завдання при розробці систем захисту інформації.

Забезпечення інформаційної безпеки складається з наступних підсистем:

  • системи розмежування доступу до інформації;
  • системи авторизації і аутентифікації;
  • засоби міжмережевого екранування;
  • системи аварійного відновлення і резервного копіювання;
  • системи антивірусного захисту;
  • системи контролю електронної пошти та web-трафіку;
  • системи сегментування ЛВС;
  • системи моніторингу та виявлення і запобігання вторгнень;
  • засоби криптографічного захисту інформації;
  • системи управління технічними засобами захисту інформації.

Система захисту інформації забезпечує комплексну безпеку об'єкта.

Забезпечення інформаційної безпеки - основа безпечної діяльності підприємства.