Розробка та впровадження програмного забезпечення

Розробка та впровадження програмного забезпечення, як правило, складаються з декількох етапів:

  • передпроектного дослідження, на якому визначається існуючий документообіг, структурні підрозділи, співробітники, види інформації, способи обміну нею, алгоритми розрахунків, зовнішні фактори, що впливають на них, форми первинної документації, стандарти вивантаженої і завантаженої інформації, форми внутрішньої, зовнішньої фінансової та управлінської звітності . При цьому вивчається відображення вищеназваних процесів в бухгалтерському обліку й глибина його автоматизації з урахуванням заданих цілей і завдань.
  • формального і неформального визначення завдань і розробка програмного забезпечення згідно описаним задачам.
  • впровадження нового програмного продукту в бізнес-процеси підприємства включає в себе технічні та адміністративні заходи і, як правило, складається з установки нового ПЗ на робочих місцях, налагодження його в реальних задачах, настройки інтерфейсів і прав доступу, а також навчання користувачів на їх робочих місцях.

Початок і кінець періоду впровадження визначається введенням реальних даних в автоматизовану систему і готовністю персоналу до самостійної роботи. Час цього етапу буде складатися з обумовленого терміну впровадження (орієнтовно півроку), кількістю спільно працюючих додатків, обсягу додаткових доробок, що не увійшли до технічного завдання, і терміну персональної роботи фахівців - інтеграторів зі співробітниками - користувачами на робочих місцях.

Для того, щоб коректно написати програмне забезпечення для підприємства, потрібно мати гарне уявлення і про те середовище, в якому це програмне забезпечення буде працювати і приносити користь. Потрібно мати уявлення про підприємство, бізнес, менеджмент, типові проблеми. Іншими словами, потрібно працювати не тільки на рівні програмного забезпечення, але і на більш високих рівнях - на рівні інформаційної системи підприємства, а також на рівні системи управління бізнес-процесами підприємства. Робота на рівні бізнесу підприємства вимагає розуміння економіки, фінансів, технології управління. Без вирішення проблем на цьому рівні впровадження програмного забезпечення може перетворитися на порожню витрату часу і грошей, яке дасть підприємству лише додаткові витрати на розробку, впровадження та обслуговування комп'ютерної системи. Щоб цього не сталося, необхідно глибоке дослідження діяльності підприємства, ретельний аналіз і серйозний процес розробки ефективних рішень для реалізації проекту зі створення програмного забезпечення.