Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг – це діяльність, що направлена на удосконалення існуючих форм управління та ведення бізнесу з метою підвищення ефективності господарської діяльності та досягнення поставлених цілей.

Управлінський консалтинг – це комплекс послуг, що надаються незалежними (що не входять до складу організації) та професійно підготовленими спеціалістами з ідентифікації, аналізу та вирішення сукупності задач, пов’язаних із формуванням, реорганізацією та функціонуванням системи управління компанією.

Основна задача управлінського консалтингу – допомогти власнику або керівнику компанії в діагностиці, аналізі та практичному вирішенні управлінських та виробничих проблем.

Основні цілі:

 1. досягнення цілей і задач організації;
 2. вирішення управлінських та ділових проблем;
 3. виявлення та використання нових можливостей;
 4. навчання;
 5. впровадження змін у роботу організації.

Якщо в компанії необхідним є новий погляд зі сторони, або якщо бізнес має проблеми та стоїть на місці, варто скористатись послугами професійного управлінського консалтингу.

Існують два принципи, які необхідно враховувати для ефективної роботи з консалтинговою компанією.

Перший принцип полягає у тому, що консультування має рекомендаційний характер. Консультант не буде входити у Вашу компанію, займати управлінську посаду та вирішувати Ваші задачі.

Другий принцип - це принцип незалежності консультанта. В першу чергу технічної незалежності. Часто, наймаючи консультанта, йому вказується, в чому полягає проблема та де шукати її вирішення, ґрунтуючись на досвіді компанії, інтуїції та поглядах та існуючу ситуацію. Це абсолютно неправильно. І сама проблема може бути іншою, і вирішення може знаходитись зовсім в іншій площині, де і не передбачалось.

Консультант, якщо він професіонал, буде з'ясовувати та уточнювати як саму проблему, так і напрямок, в якому може знаходитись її рішення. Якщо людина або компанія, яку Ви найняли, погоджується, що ця проблема саме така і шукати її рішення треба саме тут, то існує тільки два варіанти, чому вона це робить. Перше - вона вже з нею стикалася, проблема дуже схожа, проста і найголовніше - очевидна. Або друге - це не дуже хороший консультант.

Переваги управлінського консалтингу:

 • комплексний та систематичний підхід;
 • незалежність суджень (зовнішній консультант, не пов'язаний виробничими відносинами зі співробітниками компанії, може надати більш зважену та об’єктивну оцінку ситуації);
 • формування професійної команди для вирішення конкретних завдань;
 • можливість знаходитись із керівництвом на одному рівні (персональне консультування);
 • професіоналізм консультанта, що володіє відповідним досвідом та кваліфікацією;
 • економія часу та ресурсів;
 • можливість реалізувати вироблені рекомендації та контролювати подальший розвиток.

Етапи надання послуг управлінського консалтингу

Консультування в управлінському консалтингу складається з п’яти етапів:

1. Управлінський консалтинг починається зі знайомства, котре включає в себе встановлення контакту, попередню діагностику, яка є дуже важлива, оскільки без неї точно зрозуміти, в чому саме полягає проблема та чи правильно ставиться завдання буває дуже складно, та часом це призводить до помилок. Підготовка пропозиції, планування завдання та укладення контракту – все це також є частиною першого етапу.

2. Діагностика. На цій стадії здійснюється аналіз завдання, аналіз проблеми, збір інформації та її наступний розбір. Цей етап досить ємний та є дуже важливим для розуміння як проблем, так і цілей, які Ви бажаєте досягти за допомогою консалтингу.

3. Планування дій. Він включає в себе розробку рішень, планування варіантів, підготовку пропозицій консультантом та загальне планування впровадження змін.

Ці три етапи в більшості випадків складають основу консалтингових послуг. Замовнику передається звіт та пропозиції, що мають рекомендаційний характер щодо тих змін, які можливо провести для того, щоб досягти вирішення проблеми (в конкретні строки, конкретними діями, за допомогою тих чи інших інструментів).

За необхідності можуть бути доречними послуги управлінського консалтингу в розширеній версії.

4. Впровадження змін. Консультантом надається технічна підтримка і здійснюється необхідне навчання, для того щоб сформувати загальне уявлення про ті зміни, які необхідно внести. Звісно, він підтримує постійний зворотний зв'язок, тому що на етапі впровадження змін можливий опір змінам не тільки з боку самої організації, але і з боку вищого управлінського апарату, тому що в кожному випадку ситуація індивідуальна.

5. Заключний етап включає в себе загальну оцінку проекту, загальну оцінку досягнутого та заключний звіт.

Таким чином, управлінський консалтинг – це допомога у вирішенні різноманітних управлінських проблем, при наданні якої найголовніше для Консультанта та Замовника домовитись щодо конкретної мети, яку необхідно досягти.