Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу (компанії) - це організований цілеспрямований процес розрахунку величини ринкової вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням всіх впливаючих на неї факторів та обставин в конкретний момент часу в умовах окремо взятого конкретного ринку.

Оцінку бізнесу проводять з метою:

 • підвищення ефективності управління компанією;
 • купівлі-продажу бізнесу (акцій компанії, облігацій на фондовому ринку);
 • вибір обґрунтованого і доцільного інвестиційного рішення;
 • реструктуризації підприємства;
 • купівлі-продажу бізнесу (підприємства) по частинах або повністю;
 • встановлення частки кожного із співвласників у разі укладення або розірвання договору;
 • розробки плану розвитку компанії;
 • визначення ступеня кредитоспроможності компанії і вартості об'єкта застави при кредитуванні;
 • страхування, в процесі якого часто виникає необхідність оцінки ринкової вартості активів;
 • прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що стосуються бізнесу;
 • реалізація інвестиційного проекту розвитку бізнесу.

В залежності від факторів вартості, методи оцінки бізнесу діляться на методи дохідного, порівняльного і витратного підходу. Кожен підхід дозволяє врахувати певні чинники вартості. В цілому, всі три підходи до оцінки бізнесу пов'язані між собою. Кожен з підходів пропонує використання різних видів інформації, одержуваної на відкритому ринку.