Складання та подання податкової звітності

Складання та подання податкової звітності - це процес обробки облікової інформації в податковому обліку з метою повної та своєчасної підготовки та передачі податкової звітності контролюючим органам, відповідно до нормативних вимог законодавства. У разі самостійного ведення податкового обліку на підприємстві консалтингові послуги з перевірки правильності складених розрахунків, документування проведених операцій та складання податкової звітності забезпечують захист інтересів підприємства у взаємовідносинах з контролюючими органами.