Аудит як ревізія зобов'язань і активів підприємства

Аудит як ревізія зобов'язань і активів підприємства (інвентаризація) проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, а також перевірки реальної наявності активів, у тому числі:

  • грошових коштів;
  • дебіторської та/або кредиторської заборгованостей;
  • основних засобів;
  • продукції;
  • запасів і т.д.

В ході проведення ревізії перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Проведення ревізії вимагає:

  • достовірного фіксування фактів;
  • правильного документального оформлення процесу ревізії;
  • правильного відображення результатів ревізії у бухгалтерському обліку організації відповідно до чинного законодавства.

З метою дотримання цих принципів оптимальним рішенням є залучення до складу ревізійної комісії незалежних кваліфікованих фахівців.

Залучення незалежної компанії для проведення ревізії забезпечує об'єктивність і, як наслідок, ефективність проведення такої ревізії, що практично неможливо із залученням штатних співробітників. Власники і менеджмент підприємства в даному випадку отримують достовірну та об'єктивну інформацію про стан майна і зобов'язань і про повноту і правильність їх відображення в обліку і звітності підприємства.