Стратегічний консалтинг

Стратегічний консалтинг являє собою реальну допомогу власникам та вищому менеджменту компанії в наступних напрямах:

  • стратегічне планування;
  • розробка середньострокових та довгострокових цілей розвитку бізнесу;
  • управління операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю компанії;
  • оптимізація та підвищення ефективності використання наявних ресурсів;
  • кризовий менеджмент.

В основі консалтингу знаходиться вирішення завдань, що виникають перед компанією, і надання рекомендацій щодо подальших варіантів розвитку бізнесу, заснованих на детальному аналізі всіх сторін діяльності підприємства, визначенні місії, аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища, визначенні потенціалу, виявленні конкурентних переваг і недоліків.

Основне завдання консалтингу - сприяти успішному розвитку бізнесу.

Мета кризового менеджменту завжди одна – оздоровити бізнес у випадку виникнення проблемних явищ або ж запобігти їх виникненню. Кризові явища в бізнесі можуть виникати під впливом зовнішніх та/або внутрішніх чинників, а керуючим підприємств іноді складно визначити причини проблем, часто вони криються саме у внутрішніх чинниках. Первинне завдання кризового менеджера - точно визначити причину кризової ситуації та в подальшому запропонувати вирішення і методи для її ліквідації.

В будь-якому випадку бізнесу необхідна допомога сторонніх консультантів, які зможуть об’єктивно визначити причини та глибину кризової ситуації, запропонувати програму з виходу бізнесу з несприятливої ситуації.

В процесі стратегічного консалтингу здійснюється аналіз сильних та слабких сторін функціонування підприємства, можливостей розвитку, а також сьогоднішніх та майбутніх загроз розвитку (SWOT-аналіз), що дозволяє більш адекватно оцінити перспективи розвитку бізнесу. Вивчення всіх типів наявних ресурсів призводить до вибору найоптимальнішого варіанту вирішення завдань.