Аудит як перевірка реальної фінансово-господарської діяльності підприємства

Аудит як перевірка реальної фінансово-господарської діяльності підприємства - це незалежна експертиза фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан. Основною метою аудиту компанії є формування незалежної думки про стан справ на підприємстві, правомірний розподіл прибутку, обґрунтованість витрат і т.п.

Проведення аудиту господарського товариства або підприємства проводиться, як правило, з ініціативи власників. Звіт за фактом проведення аудиту відноситься до конфіденційної документації і передається виключно замовнику та не може бути переданий третім особам без його згоди.