Управління персоналом

Управління персоналом — галузь знань і практичної діяльності, спрямована на забезпечення організації якісним персоналом, здатним виконувати покладені на нього трудові функції, і оптимальне його використання. Управління персоналом є невід'ємною частиною якісних систем управління організації.

У сучасному підході робиться акцент на управління людськими ресурсами, тобто максимально ефективне використання унікальних індивідуальних якостей персоналу з метою досягнення корпоративних цілей. Це обумовлено переглядом концепції управління персоналом в останньому десятилітті ХХ століття. На зміну суперечливим відносинам між роботодавцями та найманими працівниками, при яких в робочій атмосфері організації домінувала жорстка регламентація процедур взаємодії з працівниками, прийшла атмосфера співробітництва, яка реалізується через:

  • розробку та впровадження систем мотивації;
  • розробку і впровадження систем ефективних показників роботи персоналу;
  • підбір персоналу;
  • бізнес-тренінги.

На підставі цього можна констатувати доповнення «управління персоналом» через ефективне «управління людськими ресурсами».

Розробка и впровадження систем мотивації

Комплекс заходів по стимулюванню працівників підприємства до ефективної та довготривалої роботи.
Детальніше

Розробка та впровадження систем ефективних показників роботи персоналу

Комплекс заходів із формування інструменту постановки конкретних завдань в рамках генеральної стратегії, поставлених цілей і вимірювання фактичного їх виконання конкретним співробітником або робочою групою.
Детальніше

Підбір персоналу

Бізнес-процес, який є особливо важливим для всіх сфер бізнесу, адже правильно підібрані кадри - це завжди вигідне і вдале рішення для бізнесу, засіб його розвитку.
Детальніше

Бізнес-тренінги

Одна з найпоширеніших форм сучасної ділової освіти. Інтерактивна форма навчання.
Детальніше