Розробка та впровадження систем ефективних показників роботи персоналу

Розробка та впровадження систем ефективних показників роботи персоналу - це комплекс заходів із формування інструменту постановки конкретних завдань в рамках генеральної стратегії, поставлених цілей і вимірювання фактичного їх виконання конкретним співробітником або робочою групою.

Часто діяльність компанії містить багато слів і мало цифр. Більш того, часто цифр немає взагалі - вони замінені емоціями, суб'єктивними думками та особистісними оцінками. Щоб цього уникнути рекомендується розробити систему, яка буде орієнтована на досягнення конкретних результатів, цілей, а не на роботу «як процес», а також систему мотивації персоналу, «прив'язану» до конкретних цифр і показників.

Ключові показники ефективності (key performance indicator, КРІ) - це система показників, яка дозволяє оцінити ефективність виконуваних дій. KPI можна застосовувати як для оцінки роботи всього підприємства, його структурних підрозділів, так і окремих працівників. За допомогою системи KPI можна не тільки контролювати й оцінювати ефективність виконуваних дій, а й побудувати ефективну систему оплати праці.

Умова роботи показника - можливість його виміру (якісно, кількісно), максимальна об'єктивність, простота і головне - показник повинен відображати результати діяльності відділу, на які співробітники можуть реально вплинути.

Особливістю KPI є те, що показники роботи кожного співробітника прив'язують до загальних KPI всієї компанії (таким як прибуток, рентабельність або капіталізація). Мета системи - зробити так, щоб дії співробітників з різних підрозділів не суперечили один одному і не гальмували роботу фахівців з інших відділів. Кожен робить внесок у загальний успіх, працює на досягнення поставлених перед ним цілей і в результаті отримує бонуси за їх виконання.

Робота по KPI дозволяє співробітникам краще розуміти, що їм потрібно робити, щоб бути ефективними. Під «ефективністю» розуміється не тільки обсяг робіт, виконаний за певний час, але й ефект, отриманий компанією від роботи співробітника.