Консалтинг у сфері інформатизації

Консалтинг у сфері інформатизації - це надання професійних консультацій, не виключаючи безпосередньої участі, у побудові найбільш ефективної інформаційної системи з використанням інформаційних технологій.

Технічні засоби інформатизації - це сукупність систем, машин, приладів, механізмів, пристроїв та інших видів обладнання, призначених для автоматизації різних технологічних процесів інформатики, причому таких, вихідним продуктом яких є інформація (дані), що використовуються для задоволення інформаційних потреб у різних областях діяльності підприємства.

Всі технічні засоби інформатизації в залежності від виконуваних функцій можна розділити на шість груп:

  • пристрої введення інформації;
  • пристрої виведення інформації;
  • пристрої обробки інформації;
  • пристрої передачі і прийому інформації;
  • багатофункціональні пристрої;
  • пристрої зберігання інформації.

Як випливає з наведеної вище класифікації, велика частина сучасних технічних засобів інформатизації в тій чи іншій мірі пов'язана з персональними комп'ютерами. Правильна побудова робочої системи з коштів інформатизації є запорукою ефективної та безперебійної роботи підприємства в обміні та обробці інформації.