Дью Ділідженс

Дью Ділідженс (Due Diligence) - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкта інвестування і безліч інших факторів; в першу чергу Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту, проте важливу роль також відіграє і повнота інформації, що надається при цьому виді перевірки, що дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі переваги і недоліки співпраці.

Дью Ділідженс означає проведення всебічного аналізу діяльності підприємства з точки зору фінансових аналітиків, аудиторів, юристів, оцінювачів та експертів, причому кожна група фахівців готує для замовника детальний звіт про стан підприємства.

Оцінка зобов'язань і вигод передбачуваної операції проводиться шляхом аналізу всіх аспектів минулого, сьогодення і прогнозованого майбутнього бізнесу та виявлення будь-яких можливих ризиків. Відсутність належної перевірки може виявитися причиною поганих фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових та фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків.

Процедура Due Diligence починається з вивчення діяльності компанії, пошуку будь-якої інформації про компанію, як правило, через відкриті джерела (Інтернет-сайти, публікації в пресі). Пошук, відстеження та аналіз інформації проводиться з метою з'ясування вартості бізнесу та його перспективності.

Мета процедури Due Diligence - уникнути або максимально знизити існуючі підприємницькі ризики (економічні, правові, податкові, маркетингові), зокрема:

 • ризик придбання підприємства (пакета акцій) за завищеною вартістю;
 • ризик невиконання зобов'язань підприємством-боржником;
 • ризик втрати майна, грошей;
 • ризик заподіяння шкоди (збитків), в т.ч. нематеріальним активам, наприклад, діловій репутації;
 • ризик ініціювання судових позовів і їх несприятливих наслідків;
 • ризик накладення арешту на майно або застосування інших забезпечувальних заходів;
 • ризик визнання угоди недійсною;
 • ризик накладення стягнення на майно, цінні папери (акції);
 • ризик притягнення до податкової, адміністративної або кримінальної відповідальності;
 • ризик виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, поглинання, судові спори);
 • ризик втрати інтелектуальної власності (товарного знаку, промислового зразка, винаходу, ноу-хау, комерційної ідеї, бізнес-плану і т.д.);
 • ризик недобросовісних дій конкурентів (змова з контрагентами, ініціювання «замовних» перевірок, цінова політика, лобіювання інтересів і т.д.);
 • ризик неотримання або втрати відповідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, від яких залежить проект, угода і т.д.

Проведення незалежної оцінки стану справ - необхідна процедура в процесі зміни власника об'єкта, оскільки вона дозволяє встановити певну довіру між сторонами угоди, спираючись на висновки і рекомендації експертів, знайти необхідні компроміси для подолання можливого конфлікту інтересів.

У процесі проведення процедури Due Diligence беруться до уваги як кількісні показники та фінансові дані, так і якісні показники: оцінка існуючого менеджменту, внутрішніх процесів і процедур, вартості ліцензій, місця розташування і права на об'єкти нерухомості.