Аналіз фінансово-господарської діяльності

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства - це, в першу чергу, аналіз діяльності підприємства, що проводиться сторонніми фахівцями. Зараз, у зв'язку з існуючою наразі світовою економічною кризою, гострим прагненням будь-якого бізнесу стала необхідність отримання максимально можливого прибутку від бізнесу, у зв’язку з цим роль аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства різко зросла. Адже здійснюючи аналіз фінансово-господарської діяльності бізнесу, автоматично поліпшується якість роботи всіх служб підприємства, а відповідно, поліпшуються показники роботи бізнесу.

Аналіз фінансово-господарської діяльності покликаний виявляти і запобігати виникненню помилок та недоліків у діяльності підприємства, а також при необхідності залучити у виробництво резерви, що раніше не використовувались.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства - дуже складний і важливий для успішного розвитку бізнесу процес, який відбувається практично на всіх видах підприємства, заснованих на будь-якій формі власності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства, найбільш раціональному та ефективному використанню основних фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усуненню зайвих витрат і втрат, і, відповідно, приведенню в життя режиму економії. Непорушним законом господарювання є досягнення найбільших результатів при найменших витратах. Найважливішу роль в цьому відіграє аналіз фінансово-господарської діяльності, що дозволяє шляхом усунення причин зайвих витрат мінімізувати собівартість своєї продукції і, як наслідок, максимізувати величину одержуваного прибутку.

Великою є роль аналізу фінансово-господарської діяльності у зміцненні фінансового стану організацій. Аналіз дозволяє встановити наявність або відсутність у організації фінансових труднощів, виявити їх причини і намітити заходи щодо усунення цих причин. Аналіз фінансово-господарської діяльності також дає можливість констатувати ступінь платоспроможності та ліквідності організації та прогнозувати можливе банкрутство організації в майбутньому. За результатом аналізу фінансових результатів діяльності організації встановлюються причини збитків, намічаються шляхи усунення цих причин, вивчається вплив окремих факторів на величину прибутку, розробляються рекомендації по максимізації прибутку за рахунок використання виявлених резервів її росту та плануються шляхи їх використання.