Податкове планування

Податкове планування - це цілеспрямована діяльність підприємства, орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого законодавства з метою досягнення найвищого фінансового результату шляхом законної оптимізації господарської діяльності підприємства з точки зору її податкових наслідків. Відмінною характеристикою податкового планування є його альтернативність, що, власне кажучи, і забезпечує можливість податкової оптимізації.

Оптимізація оподаткування являє собою вибір такого варіанту ведення господарської діяльності, який забезпечує найкращий фінансовий результат за рахунок раціональної податкової політики підприємства та ефективного використання податкових інструментів в рамках чинного законодавства.

Таким чином, податкова оптимізація, яка лежить в основі податкового планування, - поняття ширше, ніж законна мінімізація оподаткування, в якій кінцевий фінансовий результат господарської діяльності має другорядне значення.

У податковому плануванні поряд із загальними методами планування (балансовий, розрахунково-аналітичний і т.п.) у зв'язку з його оптимізаційним характером застосовується велика кількість спеціальних методів:

  • метод заміни відносин;
  • метод поділу відносин;
  • метод прямого скорочення об'єкта оподаткування;
  • метод делегування податків підприємству-сателіту;
  • метод відстрочки податкового платежу;
  • метод офшору;
  • метод пільгового підприємства;
  • метод використання облікової політики.