Внутрішня документація

Внутрішня документація - це сукупність документів, що регулюють внутрішнє життя підприємства: положення про структурні одиниці, внутрішні норми і правила відносин між структурними одиницями підприємства в галузі планування, звітності, передачі інформації, обліку, зовнішніх контактів і т.п.

Можна виділити дві категорії внутрішньої документації:

  • документи, що визначають коло завдань структурної одиниці і відносини між працівниками апарату управління в процесі виконання поставлених завдань;
  • документи, що визначають процедурну сторону здійснення управлінського впливу, виконання окремих управлінських робіт і операцій.

Внутрішня документація дозволяє визначити взаємовідносини елементів організаційної структури підприємства, їх адміністративні повноваження, права та обов'язки, а також відповідальність за результати роботи.

Внутрішні документи встановлюють правила, що регулюють взаємовідносини, способи і порядок дій. На рівні власників (засновників) це можуть бути угоди про взаємовідносини, на рівні підрозділів і видів діяльності - положення про організацію їх роботи, окремі порядки реалізації на підприємстві необхідних законодавчих вимог (робота з персональними даними, організація внутрішнього трудового розпорядку і т.д.), на рівні окремих працівників і видів робіт - посадова інструкція. Інструкція по виду роботи фіксує окремі процедури - офіційний порядок дій при виконанні даної роботи та окремих операцій.

Внутрішня документація створює баланс відносин і сприяє становленню підприємства як єдиної системи, в якій підприємство захищає інтереси і сприяє розвитку всіх структурних одиниць, а структурні одиниці забезпечують єдність підприємства.