Фінансова звітність

Фінансова звітність - це сукупність показників бухгалтерського обліку, представлених у формі певних таблиць, які відображають рух майна, зобов'язань і фінансове становище підприємства за звітний період. Фінансова звітність являє собою єдину систему даних про фінансове становище підприємства, фінансові результати його діяльності та зміни в його фінансовому становищі і складається на основі даних бухгалтерського обліку.

Підготовка та подання звітності, а також самі типові форми бухгалтерської (фінансової) звітності, регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

В умовах ринкової економіки фінансова звітність грає дуже важливу роль, оскільки виступає в якості одного з основних джерел інформації для багатьох груп її користувачів. Зміст і структура бухгалтерської звітності в останні роки зазнали істотних змін. Звітність наблизилася за своїми параметрами до міжнародних вимог, але процес її вдосконалення як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях носить перманентний характер.