Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу – визначення вартості компанії як майнового комплексу, що забезпечує отримання прибутку його власнику.

В процесі оцінки вартості бізнесу розраховується вартість всіх активів компанії: нерухомості, машин та устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо розраховується ефективність роботи компанії, її минулі, справжні та майбутні доходи, перспективи розвитку й конкурентне середовище на даному ринку. На підставі такого комплексного аналізу проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами і дається реальна оцінка бізнесу як майнового комплексу, здатного приносити прибуток. Крім того, окремо оцінюються ефективність роботи компанії, її минулі, справжні і майбутні доходи, перспективи розвитку і конкурентне середовище на даному ринку. На підставі такого комплексного аналізу проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами і надається реальна оцінка бізнесу як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

Діючий бізнес є об'єктом ринку купівлі-продажу, злиттів і поглинань. Правильне визначення вартості бізнесу з метою продажу стратегічному інвесторові - запорука успіху майбутньої угоди.

Вартість бізнесу - об'єктивний показник результатів його функціонування. По суті, оцінка вартості бізнесу - це фінансовий, організаційний і технологічний аналіз поточної діяльності і перспектив підприємства. При оцінці компанії враховується безліч факторів, причому для різних організацій пріоритет надається різним показникам.

Насамперед, слід визначити мету оцінки компанії.

Можливі два варіанти. Перший - оцінка бізнесу для здійснення тих чи інших правових дій. Вам необхідно отримати офіційний висновок про вартість компанії у вигляді Звіту про оцінку, підготовленого незалежним оцінювачем, який має ліцензію на здійснення оціночної діяльності.

Варіант другий - оцінка вартості підприємства з метою визначення реальної вартості бізнесу. Вам не потрібен офіційний Звіт про оцінку ринкової вартості бізнесу, як того вимагає законодавство.

Принципова різниця між цими ситуаціями полягає не в якості роботи, що виконується оцінювачем, а в сутності результату. Оціночна діяльність - один з ліцензованих видів діяльності, тому до неї пред'являються особливі вимоги з боку законодавства, виконання яких при складанні Звіту, як правило, призводить до збільшення вартості послуг з оцінки.

Якщо результати оцінки оформлюються у вигляді Висновку, а не офіційного Звіту про оцінку, то в процесі переговорів розробляється та узгоджується детальне завдання на оцінку. Відповідно до нього оцінювачі виконують тільки вказані Вами процедури, а не весь пакет обов'язкових з точки зору законодавства операцій.