Організація бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського обліку - це важливий момент для кожного підприємства, якісно продуманий і організований бухгалтерський облік дозволяє надалі оптимізувати і автоматизувати ведення бухгалтерського обліку, і як наслідок оптимізувати витрати на його утримання та ведення (набір додаткових штатних одиниць, розширення бухгалтерської служби всередині організації, оснащення робочих місць і т.п.).

Постановка чи організація бухобліку здійснюється за допомогою залучення кваліфікованих і різнобічних спеціалістів у галузі бухгалтерії. Професійний консалтинг в організації бухгалтерського обліку дозволяє в подальшому уникнути систематичних помилок при його веденні та уникнути великих фінансових втрат для бізнесу.

Постановка бухгалтерського обліку включає в себе наступне:

  • детальне вивчення специфіки діяльності підприємства в момент організації (постановки) бухгалтерського обліку;
  • розробка принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, які будуть відображатися в обліковій політиці організації для цілей бухгалтерського обліку;
  • розробка інструкції щодо документального оформлення всіх ділянок бухгалтерського обліку відповідно до законодавства;
  • розробка структури бухгалтерської служби на підприємстві, розробка регламентів діяльності працівників бухгалтерської та інших служб, пов'язаних з веденням бухгалтерського обліку;
  • розробка системи документообігу на підприємстві, його формалізація, автоматизація та оптимізація;
  • розробка оптимальної, з точки зору трудовитрат, організації бухгалтерського обліку на основі його автоматизації.