Управлінський облік

Управлінський облік - це ідентифікація, вимір, збір, систематизація, аналіз, розкладання, інтерпретація і передача інформації, необхідної для управління бізнесом. Це система, що забезпечує власників та управлінців бізнесу інформацією, необхідною для прийняття рішень та ефективного управління. Правильно організований управлінський облік дозволяє отримати інформацію, необхідну для розстановки пріоритетів у діяльності підприємства та планування подальшої роботи, надає базу для оцінки перспектив, що відкриваються, та механізми контролю за виконанням прийнятих рішень.

Управлінський облік - це більше, ніж внутрішня бухгалтерія. Користувачами управлінського обліку є менеджери всіх рівнів управління бізнесом підприємства. Управлінський облік використовує не тільки фактичні дані про здійснені операції, але й оціночні дані (аналітика), дані про можливі події в майбутньому (плани і бюджети). Управлінський облік являє собою інформацію для користувачів не тільки в грошовому вираженні і не тільки кількісну, але і якісну (який з видів діяльності або відділів найбільш прибутковий і, що найважливіше, чому).

Інформація управлінського обліку звичайно являє собою комерційну таємницю підприємства, яка не підлягає публікації. Керуючий підприємством самостійно встановлює склад, терміни і періодичність подання внутрішньої управлінської звітності. Облікова система не регламентується законодавством.

Управлінський облік є індивідуальним на кожному підприємстві. Всі підприємства різні, кожне має свої цілі, стратегії, пріоритети, інтереси, цінності, культуру, традиції, які відрізняються від того ж набору атрибутів в інших підприємствах. Всі підприємства здають в податкові органи стандартні за формою фінансові звіти, але кожне підприємство робить свій бізнес по-своєму. У кожного підприємства своя структура бізнес-процесів, своя організаційна структура, свої особливості в управлінні бізнесом і менеджменті, своя система розподілу та передачі повноважень і відповідальності. Нарешті, у кожного підприємства свої специфічні проблеми. І тому, як вже зазначалося вище, для управлінського обліку неможливо застосувати будь-які стандарти, єдині для всіх.

Процес впровадження системи управлінського обліку вимагає дотримання наступних основних умов: чітке формулювання цілей і завдань проекту, наявність фахівців в області управлінського обліку, активна участь вищого керівництва компанії (реалізація проекту зверху-вниз), наявність ресурсів, виділених для цієї задачі.

Активна участь вищого управління підприємства - ключовий фактор успіху проекту, так як управлінський облік створюється з метою задоволення інформаційних потреб керівників, які приймають рішення, і в першу чергу - для вищого менеджменту підприємства. А отже, для правильної організації управлінського обліку фахівець повинен знати, яку інформацію мають на меті отримати керуючі підприємством. І вже ґрунтуючись на цьому будувати систему обліку. Таким чином, на етапі постановки завдання участь вищого керівництва є необхідною для розуміння фахівцем як структури і цілей, що встановлені компанією, так і інформаційних потреб керівників.