Послуги

Управлінський консалтинг

Діяльність, що направлена на удосконалення існуючих форм управління та ведення бізнесу з метою збільшення ефективності господарської діяльності та досягнення поставлених цілей.
Детальніше

Стратегічний консалтинг

В основі консалтингу знаходиться вирішення завдань, що виникають перед компанією, і надання рекомендацій щодо подальших варіантів розвитку бізнесу.
Детальніше

Інвестиційний консалтинг

Вид інтелектуальної діяльності, що пов'язаний з консультуванням із питань вкладення власних або позикових коштів (або Капіталу) в бізнес з метою отримання прийнятною прибутку.
Детальніше

Консалтинг у сфері управлінського обліку

Система управлінського обліку та звітності - необхідний інструмент управління бізнесом, це процес управління в рамках планування, обліку фактичного виконання, аналізу та контролю.
Детальніше

Консалтинг у сфері бухгалтерського обліку

Впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Детальніше

Консалтинг у сфері податкового обліку

Надання платникам податків консультаційних, інформаційних та представницьких послуг по сплаті та підрахунку податків.
Детальніше

Аудит

Процес, під час якого компетентна незалежна особа збирає й оцінює інформацію, що стосується конкретного підприємства.
Детальніше

ІТ-консалтинг

Консультування підприємств з питань управління комп'ютерною структурою, автоматизації бізнес-процесів, вибору програмних, апаратних платформ і постачальників устаткування.
Детальніше

Юридичний консалтинг

Консультації з питань податкового, земельного, трудового, процесуального, фінансового, банківського, цивільного, господарського права та інших сфер законодавства.
Детальніше

Оціночна діяльність

Професійна діяльність по встановленню вартості матеріальних і нематеріальних об'єктів із урахуванням прав на них та інтересів стосовно них суб'єктів цивільних прав.
Детальніше

Управління персоналом

Галузь знань і практичної діяльності, спрямована на забезпечення організації якісним персоналом, здатним виконувати покладені на нього трудові функції, і оптимальне його використання.
Детальніше