Інвестиційний консалтинг

Інвестиційний консалтинг - вид інтелектуальної діяльності, що пов'язаний з консультуванням із питань вкладення власних або залучених коштів (або Капіталу) в бізнес з метою отримання прийнятною прибутку. Інвестиційний консалтинг передбачає надання консультацій та супровід при:

  • купівлі бізнесу;
  • продажі бізнесу;
  • злитті та поглинанні бізнесу;
  • виділенні бізнесу.

Інвестиційний консалтинг при створенні, придбанні або злитті та поглинанні, залученні акціонерного та/або боргового капіталу – є запорукою майбутнього успіху та запобіганню ряду проблемних ситуацій в майбутньому.

Для ефективного інвестиційного консультування необхідно детальне розуміння всіх аспектів бізнесу – чи то є залучення фінансування, створення альянсу, придбання або продаж бізнесу. Кожне рішення має бути економічно обґрунтованим, доцільним та відповідним загальній стратегії бізнесу та інтересів.

З метою отримання об’єктивної інформації здійснюються наступні заходи:

Оцінка бізнесу

Визначення вартості компанії як майнового комплексу, що забезпечує отримання прибутку його власнику.
Детальніше

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Аналіз діяльності підприємства, що проводиться сторонніми фахівцями.
Детальніше

Бізнес-планування

Один із найголовніших механізмів та інструментів управління підприємством, яке зумовлює і прогнозує його ефективність в майбутньому.
Детальніше

Дью Ділідженс

Процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкта інвестування і безліч інших факторів.
Детальніше